lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Samverkan

Centrum för handelsforskning

"en varaktig samlingspunkt för kunskapsöverföring mellan akademi och handel."

Forskningen vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är till stor del tillämpad och drivs av problemställningar inom handelsområdet. Vår forskning är därför beroende av samverkan med handelsnäringen i såväl problemformuleringar som i datainsamling och analys.

Vi välkomnar initiativ, i form av utmaningar, problem, frågeställningar och nya idéer till forskning och studentprojekt, från handelsnäringens alla aktörer och vi kommer också allteftersom dela med oss av de forskningsresultat som centrat tar fram genom seminarier, konferenser och företagsbesök.

Kontakta oss på berättar vi mer!
 

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se


Klas Hjort
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 4041
klas.hjort@plog.lth.se


Emma Samsioe
Postdoktor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 67
emma.samsioe@ism.lu.se