lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Samverkan

Centrum för handelsforskning

"en varaktig samlingspunkt för kunskapsöverföring mellan akademi och handel."

Forskningen vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är till stor del tillämpad och drivs av problemställningar inom handelsområdet. Vår forskning är därför beroende av samverkan med handelsnäringen i såväl problemformuleringar som i datainsamling och analys.

Vi välkomnar initiativ, i form av utmaningar, problem, frågeställningar och nya idéer till forskning och studentprojekt, från handelsnäringens alla aktörer och vi kommer också allteftersom dela med oss av de forskningsresultat som centrat tar fram genom seminarier, konferenser och företagsbesök.

Kontakta oss på berättar vi mer!
 

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: +46 705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Cecilia Fredriksson
Professor, ISM Campus Helsingborg

Telefon: 042-35 66 42
cecilia.fredriksson@ism.lu.se


Annika Olsson
Professor, LTH

Telefon: 046-222 97 34
annika.olsson@plog.lth.se


Jens Hultman
Docent, Företagsekonomiska institutionen, Centrumkoordinator

Telefon: 046-222 4775
jens.hultman@fek.lu.se