lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2022-06-28 Forskning

Underskatta inte Amazon.se

Intresset och tillflödet av nya kunder har mattas av, men varumärket är starkt i generatio...

2022-06-27 Forskning

Centrum kommenterar - Detaljhandeln i den perfekta stormen

Att det blåser kring detaljhandeln är ingen ny erfarenhet. Är det inte ngn skandal med var...

2022-05-30 Forskning

Personalens roll i servicemötet

Handelns digitalisering har på senare år medfört stora förändringar för den fysiska butike...

2022-05-25 Forskning

Future Consumption and Consumer Wellbeing

At the second of four seminars on Future Themes in Consumption, researchers and retail pra...

2022-05-25 Forskning

Om resiliens i försörjningskedjor

Resiliens handlar om förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig ...