lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2019-05-13

Handeln och nya butiksformat

Ett nytt forskningsprojekt om nya format i handeln

2019-05-07

Centrum kommenterar: Relevans är en överlevnadsfråga för den fysiska butiken

Vi befinner oss just nu i en tid då handeln genomgår en strukturomvandling av stora mått. ...

2019-04-05

Artificiell intelligens i handeln

En mycket givande workshop om artificiell intelligens inom handel hölls i Helsingborg i ve...

2019-03-16 Forskning

Centrum kommenterar: IKEA sovrum

Vad är det då som gör att IKEA går tvärsemot den trenden och flyttar in till stan, när ann...

2019-02-19

Centrum kommenterar: Vem är egentligen förlorarna i strukturomvandlingen i handeln?

Den allmänna argumentationen är att butiker i city och på köpcentrum förlorar till e-hande...