lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrats referensgrupp

Centrum för handelsforskning

Som stöd för centrats arbete har en referensgrupp med representanter för akademi, näringsliv och offentlig sektor skapats - gruppen sammanträder ett par gånger om året.

Petra Albuschus, direktör HR ICA-koncernen

John Dawson, professor emeritus vid University of Edinburgh

Geir Hoff, direktör nya marknader och expansion, Clas Ohlson

Therese Möller, HR-specialist, Lagar & Avtal, IKEA

Robert Olsson, HR-chef, Bergendahls Food

Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan

Jeanette Söderberg, Retail Manager Central Europe, IKEA

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: +46 705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Cecilia Fredriksson
Professor, ISM Campus Helsingborg

Telefon: 042-35 66 42
cecilia.fredriksson@ism.lu.se


Annika Olsson
Professor, LTH

Telefon: 046-222 97 34
annika.olsson@plog.lth.se


Jens Hultman
Docent, Företagsekonomiska institutionen, Centrumkoordinator

Telefon: 046-222 4775
jens.hultman@fek.lu.se