lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrats referensgrupp

Centrum för handelsforskning

Som stöd för centrats arbete har en referensgrupp med representanter för akademi, näringsliv och offentlig sektor skapats - gruppen sammanträder ett par gånger om året.

Petra Albuschus, direktör HR ICA-koncernen

John Dawson, professor emeritus vid University of Edinburgh

Geir Hoff, direktör nya marknader och expansion, Clas Ohlson

Therese Möller, HR-specialist, Lagar & Avtal, IKEA

Robert Olsson, HR-chef, Bergendahls Food

Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan

Jeanette Söderberg, Retail Manager Central Europe, IKEA

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se