lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Vår målsättning

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet har bland annat som målsättning att:

  • Utveckla en varaktig samlingspunkt för såväl forskare och praktiker med intresse för handelsforskning som ska stärka och stimulera handelsforskningen nationellt.
  • Utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel.
  • Utveckla en varaktig samlingspunkt för kunskapsöverföring mellan akademi och handel.
  • Verka för samordning av planerad och redan etablerad handelsforsking och handelsrelaterad utbildning som bedrivs vid Lunds universitet.
     

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: +46 705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Cecilia Fredriksson
Professor, ISM Campus Helsingborg

Telefon: 042-35 66 42
cecilia.fredriksson@ism.lu.se


Annika Olsson
Professor, LTH

Telefon: 046-222 97 34
annika.olsson@plog.lth.se


Jens Hultman
Docent, Företagsekonomiska institutionen, Centrumkoordinator

Telefon: 046-222 4775
jens.hultman@fek.lu.se