lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Vår målsättning

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet har bland annat som målsättning att:

  • Utveckla en varaktig samlingspunkt för såväl forskare och praktiker med intresse för handelsforskning som ska stärka och stimulera handelsforskningen nationellt.
  • Utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel.
  • Utveckla en varaktig samlingspunkt för kunskapsöverföring mellan akademi och handel.
  • Verka för samordning av planerad och redan etablerad handelsforsking och handelsrelaterad utbildning som bedrivs vid Lunds universitet.
     

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se


Klas Hjort
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 4041
klas.hjort@plog.lth.se


Emma Samsioe
Postdoktor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 67
emma.samsioe@ism.lu.se