lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Om centret

Centrum för handelsforskning

"En tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel.”

Handeln utgör en av Sveriges största arbetsgivare. De är både en viktig del av näringslivet och av vårt vardagsliv. Handeln sysselsätter ett stort antal människor och svenska hushåll spenderar en betydande del av sin disponibla inkomst i handeln. Samtidigt skapar snabba förändringar i omvärlden ständigt nya utmaningar för både handelsföretag, handelsanställda och kunder inom handeln.

Under 2014 etableras ett excellenscentrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Kärnan i satsningen utgörs av forskare vid tre centrala enheter vid Lunds universitet; Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg. Centrum för handelsforskning har nu funnits i sex år och det gångna året har varit en övergång mellan en basfinansiering från Handelsrådet på 5 miljoner kr per år till en finansiering på cirka 1,5 miljoner kr per år (Handelsrådet och Hakon Swenson stiftelsen). Verksamheten har därför delvis förändrats, vi driver inga egna forskningsprojekt utan är en nätverksorganisation som arrangerar forskningsseminarier och workshops samt stöttar nätverkande och ansökningar om forskningsmedel från forskare (från Lunds universitet) kring handel.

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se


Klas Hjort
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 4041
klas.hjort@plog.lth.se


Emma Samsioe
Postdoktor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 67
emma.samsioe@ism.lu.se