lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Vilken är nästa STORA trend inom livsmedelsområdet?

Publicerad: 2014-10-06

Välbesökt när Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet anordnade ett trendseminarium tillsammans med EFL.

Måndagen den 6 oktober arrangerade Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet i samarbete med EFL och EMBA class of 2015 ett trendspaningsseminarium kring livsmedel. Utgångspunkten för seminariet var att fördjupa sig i nya livsmedelstrender som just nu är heta i Europa, och som sannolikt kommer att prägla svenska konsumenters beteende framöver. De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för ekologisk och organisk mat, rättvisemärkta produkter, lokalproducerat och differentierade private labels. Trender som har tagit fart på marknader, såsom London, som ligger före Sverige.

 

Seminariet började med en presentation där Sören Karlsson, Thomas de Souza och Charlotte Albertsson, som just nu deltar i EFL’s EMBA-program Class of 2015, presenterade sina insikter och en analys av livsmedelstrender i London.Fler influenser, färre regler; snart är insekter och grönsaker trendigare än kött. Vänta er nya överraskande kombinationer på tallriken och ett ännu större fokus på hållbar, miljövänlig och hälsosam mat. Kombinationen smarta telefoner och sociala nätverk stöper om hur vi shoppar, äter och beter oss på krogen.Efter en presentation av de generella trenderna presenterades scenarios för restauranger, dagligvaruhandeln och livsmedelsproducenter.

Seminariet besöktes av ett femtiotal representanter från livsmedelssektorn, akademiker och representanter för handelsnäringen. Efter den inledande presentationen tog professorerna Ulf Johansson och Cecilia Fredriksson, båda verksamma vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, vid och ställde frågor och gav nya infallsvinklar på livsmedelstrender. Seminariet rundades av med en diskussion där flertalet av besökarna ställde frågor och bidrog med inpass. Göran Sajland, Kvalitetsansvarig, Orkla Foods Sverige kommenterade förmiddagen så här:

"Den här typen av aktiviteter är intressanta. Man funderar direkt på konsekvenserna för den egna verksamheten, och tar förstås med sig en hel del hem".

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet planerar att även under 2015 hålla ett trendseminarium kring handelsfrågor, håll utkik i vårt kalendarium.

Läs mer:

EFL's EMBA-program

Vill du veta mer? Hör av dig till Ulf Johansson.

Dokumentation från seminariet hittar du här.