lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Vi syns på Näringslivsdagen i Helsingborg

Publicerad: 2014-10-09

Temat för dagen var företagande, innovation och dansk-svenska förbindelser.

Den 8 oktober fanns Centrum för handelsforskning tillsammans med forskningsplattformen Relog på plats på Näringslivsdagarna på Helsingborg arena. 

Klas Hjort och Pernilla Derwik representerade centret. Foto: Carin Rehncrona

Temat för dagen var företagande, entreprenörskap och dansk-svenska samarbeten. Temat är väl i linje med den forskning som sker vid Centrum för handelsforskning. Nya former för företagande, innovationer och förbindelser ger implikationer för handeln i stort och i smått. Framförallt logistiska utmaningar och förändrad konkurrens ställer ökade krav på företagens affärsmodeller.

Intresserade besökare kom fram och ställde frågor till de forskare som fanns på plats och det handlade främst om den lokala handeln i Helsingborg, logistiska utmaningar, betalningar och returer inom e-handel.

Näringslivsdagarna pågår mellan 6-10 oktober.

Vill du veta mer om Näringslivsdagarna?

http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Business/naringslivsdagarna/

Forskningsplatformen Relog:

http://www.relog.lth.se