lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Verksamhetsberättelse 2020

Publicerad: 2021-04-08

Ladda ner Centrum för handelsforsknings årsrapport 2020

Varje år samlar Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet våra aktiviteter i en verksamhetsberättelse. Årsberättelsen ger en samlad bild av vår forskningsverksamhet och vår utåtriktade verksamhet på centrat under den förgående år. Rapporterna finns utgivna både på svenska och engelska.

Just nu är 2020s verksamhetsberättelse (på svenska) live! Och den engelska versionen kommer inom kort.

Ladda ner en pdf kopia eller skicka en email om du vill ha en papperskopia.