lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Två nya forskningsprojekt

Publicerad: 2019-10-11

Centrum för handelsforskning har fått finansiering för två nya forskningsprojekt från Handelsrådet.

Daniel Hellström och Pernilla Derwik har tilldelats medel till att utforska hur informellt lärande går till i praktiken. I projektet – Framgångsrik kompetensutveckling på jobbet: Informellt lärande inom handeln – är fokus att förstå ”hur” snarare än ”vad” man lär sig. Projektet kommer pågå under två år med start 2020 och sker tillsammans med Ica, Ikea, Nowaste Logistics och Oriflame Cosmetics. I första fasen av projektet djupintervjuas erfarna och framgångsrika butikschefer, lagermedarbete och inköpare kring hur de har lärt sig sin profession.

Som vi berättade om i vårt sommar nyhetsbrev så startar Centrum – Ulf Johansson, Jens Hultman och den brittiska detaljhandelsforskaren Steve Burt – ett forskningsprojekt om nya icke försäljningsbaserade butikskoncept. Projektet kommer att bedrivas tillsammans med bla IKEA och Clas Ohlson, men en rad andra organisationer både i Sverige och i Storbritannien kommer också att delta. I nästa nyhetsbsrevet kommer vi att presentera några resultat från en pilotstudie som gjorts. 

Kontakt

Ulf Johansson
Professor i marknadsföring och föreståndare för Centrum för handelsforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mobil: +46705227374
Telefon: +46462223916
Epost: ulf.johansson@fek.lu.se

Mer om Ulf Johansson forskning

 

Daniel Hellström
Universitetslektor i förpackningslogistik
Faculty of Engineering vid Lunds tekniska högskola

Mobil: +46730560580
Telefon: +46462227230
Epost: daniel.hellstrom@plog.lth.se

Mer om Daniel Hellströms forskning

 

Pernilla Derwik
Forskarstuderande i förpackningslogistik
Faculty of Engineering vid Lunds tekniska högskola

Telefon: +46462220146
Epost: pernilla.derwik@plog.lth.se