lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Tillgängligheten avgör hur attraktiv handelsplats staden blir

Publicerad: 2016-11-25

Utlokaliserad handel och e-handel skapar nya utmaningar för centrumhandeln. Hur ska städer kunna fortsätta vara attraktiva handelsplatser? Johan Anselmsson höll en presentation på en workshop som anordnades av Centrum för Handelsforskning.

Det lönar sig att rusta upp och förbättra köpcentrumen – speciellt innerstadscentrumen. Fortsätter det som det har gjort, kommer butiker inne i staden att försvinna med tiden på grund av konkurrens från e-handel och köpcentrum utanför staden.

Det beror på kombinationen av att det är svårt att komma dit som kund, och mycket lättare att komma åt ett köpcentrum.
– Kunder är bekväma av sig när det kommer till kritan, men om man investerar, förbättrar och rustar upp kan det löna sig, säger Johan Anselmsson, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Han höll en presentation på workshopen Retail Destination som Lunds universitets Centrum för handelsforskning arrangerade i november. Där konstaterade han även att kommun och stadsplanering spelar en stor roll. Vägar och kollektivtrafik, parkeringsplatser och möjlighet att stanna är också viktigt. 
– En springande punkt är tillgängligheten. Det är den avgörande frågan.
– Detaljhandel och handel är viktiga delar i en stad. Det behöver vi lyfta fram.

Se klippet här: