lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Paneldiskussion om förpackningskrav

Publicerad: 2017-10-04

Varumärkesägare diskuterade kraven på förpackningar med professor Ulf Johansson på en av Europas största förpackningskonferenser i Malmö

Under konferensen Top Packaging Summit i slutet av september belystes problemen och möjligheterna i förpackningsindustrins värdekedja. Centrum för handelsforsknings professor  Ulf Johansson modererade en paneldiskussion om framtidens krav på förpackningar där fyra varumärkesägare deltog; Elna Hallgaard, Orkla Foods, Mathias Hvam, Coop Denmark, Lisa Säfwenberg, Axfood samt Anna Enger från The Absolut Company.

Panelen diskuterade förpackningars roll idag samt framtidens krav på miljö och hållbarhet.  Kunskapen inom detta ämnet kan verka förvirrande då mer förpackning kan ibland vara ett bättre alternativ sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

- Mer samarbete mellan förpackningsleverantörer behövs för att skapa nya, bra och hållbara förpackningar, säger Ulf.

Konferensen omnämndes i branschtidningen Packmarknaden.