lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Nytänkande kring e-handelns returprocess

Publicerad: 2014-04-22

En forskargrupp knuten till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet har beviljats anslag till forskning om e-handel och returprocesser.

Handelns Utvecklingsråd satsar på forskning som ska bidra med kunskap kring e-handel och digitalisering och ett av projekten som nyligen beviljats medel kommer att ledas av forskare vid Lunds universitet och Centrum för handelsforskning. Daniel Hellström och Klas Hjort ska under två år driva projektet tillsammans med forskare vid Linnéuniversitetet. De menar att kunskapsutvecklingen kring returprocesser inom e-handeln är mycket begränsad.

- Forskningen har huvudsakligen fokuserat på returhanteringen från befintliga och returnerade kunder och inte studerat själva returprocessen, säger Klas Hjort. Genom tillväxten inom e-handeln har användningen av digital returinformation och dess effekter initierats.

Returer beskrivs ofta som ett nödvändigt ont men i motsatts till denna starkt etablerade uppfattning så har den senaste e-handelsforskningen visat att inom exempelvis fashion/mode så är kunder som returnerar mer lönsamma än de kunder som inte returnerar. Detta talar för att returer i praktiken är en värdeskapande komponent i e-handeln. Den moderna returprocessen bör alltså inte enbart syfta till att återskapa ett värde i det som returnerats utan också ses som en viktig del av e-handelns värdeskapande.

Syftet med forskningsprojektet är att utforska, utveckla och sprida kunskap om hur returprocessen kan bidra till att skapa mervärde för e-handeln och dess aktörer. Fokus i projektet är att, tillsammans med e-handelsföretag, dess distributörer och konsumenter, förstå, förklara och förbättra returprocessen för att både öka dess mervärde och nå dess fulla potential. Projektets förväntade resultat är främst ett nytänkande kring returprocessen inom e-handeln, och att göra detta tillämpbart för handelns aktörer och anställda. Ett nytänkande som presenterar och beskriver en modern returprocess som dels ser till värdeskapande för konsumenten men samtidigt säkerställer att varje enskild konsumentretur kan hanteras effektivt i hela returprocessen.

För mer information om projektet kontakta Daniel Hellström eller Klas Hjort.

Läs mer om övriga projekt som beviljats medel i utlysningen på Handelns Utvecklingsråds webbplats.