lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Klas Hjort talade på Packbridge Forum

Publicerad: 2016-05-20

Handelsforskaren Klas Hjort talade om värdeskapande returer på Packbridge Forum 2016.

Handelsforskaren Klas Hjort talade om värdeskapande returer på Packbridge Research Forum den 18 maj 2016. Se presentationen här.