lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handelns innovationsförmåga i fokus

Publicerad: 2016-05-03

Den 3 maj arrangerade Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet en heldag om handelns innovation.

Den 3 maj arrangerade Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet en heldag om innovation i handeln. Retail Innovation är ett temaområde som Centrum för handelsforskning valt att fokusera på som ett särskilt forskningsprogram. Dagen lockade ett femtiotal deltagare från handelsnäringen och akademin och var uppdelad i två delar; en förmiddag med föreläsningar och en eftermiddag med mer praktiska övningar. Professor Annika Olsson hälsade deltagarna välkomna till Lunds universitet och Ingvar Kamprad Designcentrum. På förmiddagen hölls inspirerande föreläsningar kring innovation i handeln.

Först ut var Emma Hernell från United Minds som pratade om trender i handeln och handelns innovation. Emma berörde bland annat yngre konsumenters roll i handeln och s.k prosumenter. Professor Ulf Johansson föreläste om innovation i handeln utifrån sitt perspektiv som professor och föreståndare för Centrum för handelsforsknikng vid Lunds universitet. Ulf talade bland annat om vad som är speciellt med innovation i just handelsnäringen och varför handeln är ganska trögrörlig vad gäller innovation. Förmiddagen avslutades med en föreläsning av Malin Olander Roese som introducerade Design Thinking, vilket blev en brygga till eftermiddagens mer praktiska övningar.

Det fina vädret tillät lunch utomhus och därefter delades deltagarna in i grupper som fick arbeta med problemställningar som låg till grund för workshopen:

Det finns 25 % för mycket butiksyta, vad skall vi göra med all plats?

Hur designar vi framtidens attraktiva erbjudanden?

Under ledning av Malin Olander Roese fick grupperna fick först rama in hur de såg på problemet och fick sedan arbeta fram olika lösningarsförslag och slutligen mer praktiskt jobba med en prototyp som skulle visa på hur lösningen såg ut och fungerade. Det var en workshop som bar Lundensiska andans kännetecken - att se på livet med humor och glimten i ögat.

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet ser att innovation är nödvändigt för handelns överlevnad och Retail Innovation är därför ett av de temaområden som vi bedriver forskning kring. Centrum för handelsforskning arrangerar regelbundet olika seminarier och workshops med relevans för handelns aktörer - håll därför koll på vårt kalendarium!