lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framtidens fysiska butiker och upplevelser

Publicerad: 2017-10-13

Kanske domineras framtidens handel av en ny typ av affärsmodell där nya aktörer kommer att dominera och den fysiska butiken får en klart annorlunda roll än idag

Den 25:e november arrangerade Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet tillsammans med Handelsrådet en andra workshop kring Framtidens butik. Temat för denna första workshop var upplevelser, och under dagen varvades korta föredrag med gruppdiskussioner, där varje grupp mot slutet av dagen presenterade sina slutsatser (om framtidens fysiska butik och upplevelser). Deltagarna kom framförallt från näringsliv; företrädare för handelssektorn och konsultföretag dominerade. Ulf Johansson som är centrumledare för Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet var moderator och vid varje bord fanns en samtalsledare.

En slutsats av workshopen är att den fysiska butiken kommer att fortsätta att vara en viktig del av handeln när vi ser framåt. Men förändringar krävs och inte minst hur man skapar engagemang hos kunden. Flera olika teman diskuterades, men dominerade var ett tema kring innovation och att tänka nytt (re-imagine). Behovet för handeln att skapa och tänka nytt har aldrig varit större! Vissa ser den framtida fysiska butiken mera som en logistik central, andra pratar om att den fysiska butiken är duktig på att ta vara på en av fem fördelar som den har, nämligen jobba med bekvämlighet, omedelbarhet, upplevelser, problemlösning och skapande av värde.

I flera sammanhang kom handelns bristande kundfokus upp, och det utifrån in tänk som dominerar i en bransch där man varit van att dra nytta av ett platsmonopol – dit människor sedan fick förflytta sig om man ville köpa det som erbjöds.

Ett huvudtema denna gång precis som förra gången var mobiltelefonerna och vilka krav det ställer på hur man som handlare skapar upplevelser för kunden. Talet om mobile blindness är ganska etablerat (man ser inget av det som finns i butiken för man tittar i sin telefon) men här fick vi också höra positiva erfarenheter som att mobilen gör att folk stannar länge i butiken och köper mer (dagligvaror) det skapar upplevelser

Tjänstifieringen av handeln brukar vara en återkommande trend när man talar om handeln och framtiden och upplevelser. Denna gång fick vi också en motbild där det menades att tjänstetillväxten är långsamt, och det är inte säkert att kunden vill betala för alla nya tjänster eftersom man vant sig vid att det är gratis.

De nya plattformarnas framtida dominans diskuterades också. Här talar vi om affärsmodeller som bygger på internet, digitalisering och nätverkseffekten – och har som grund att man knyter samman köpare och säljare. Ett bra exempel är Amazon eller den mångfalt större plattformen i Kina som heter Alibaba. Kanske domineras framtidens handel av dessa – och då är vi framme vid en ny typ av affärsmodell där nya aktörer kommer att dominera och den fysiska butiken får en klart annorlunda roll än idag.

Den sista workshopen i den här serien går av stabeln 20 november och arrangeras i Helsingborg med tema den framtida fysiska butiken och hållbarhet. Anmäl dig snarast.

LÄS MER

Lunds workshop tog plats den 29 maj, tema upplevelser.
Helsingborgs workshop tog plats den 20 november, tema hållbarhet.