lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Ulf Johansson

Publicerad: 2015-05-27

Det blir allt viktigare med kunskapsutbyte mellan handel och forskning

ÄR: Professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för handelsforskning

AKTIV PÅ: Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet

Ulf Johansson har en bakgrund som konsumentforskare och marknadsförare. Sedan många år tillbaka har han också arbetat som konsult, bland annat inom ledarskapsområdet. Han har intresserat sig för hur organisationer leds och hur ledarskap kan utvecklas, speciellt inom handeln. Han har haft ett nära samarbete med University of Stirling och dess retailforskning sedan 15 år tillbaka.

Kunskapsutbyte mellan handel och forskning

Ulf vill få upp intresset för handelsforskning eftersom det är en så stor del av och nära människors vardag. Det har också generellt varit relativt lite uppmärksamhet kring handel ur ett forskningsperspektiv, samtidigt som handeln varit mer praktiskt orienterad och inte haft ögonen på forskning. Men det håller på att förändras och det blir viktigare med kunskapsutbyte mellan handel och forskning. Centrum för handelsforskning har som mål att bli en viktig plattform för detta arbete.

Handeln som central punkt i samhället

Intresset för handelsfrågor fanns tidigt hos Ulf, men han har i början av sin akademiska karriär varit mer inriktad på konsumentperspektivet med en doktorsavhandling på ämnet konsumentvarubranscher som nätverk. Genom detta insåg han att handel stod i centrum av allt i samhället med en stor makt över vad som finns tillgängligt för människor att faktiskt konsumera. Hur handeln fungerar är viktigt för människors inflytande.

Handeln bestämmer vad vi kan handla, mer än vad som ofta erkänns, trots diskussionen kring konsumentinflytande. Handeln är central för att påverka människors konsumtionsval. Om den fungerar bra så kan också vi som konsumenter göra bättre val. Konsumtion är en central punkt i våra samhällen och för hur resurser används. Hur handeln resonerar spelar roll för den framtida konsumtionen och är därför viktig att studera.

Från in-store till on-line

Ulf är just nu involverad i projekt kring den omvandling som sker i samhället när handeln skiftar mer mot on-line. Frågor som diskuteras är vad den fysiska handelns betydelse blir i detta skifte och också personalens roll när konsumenter har större möjligheter att få information och kunskap. Här kommer det att ske mycket både inom handeln och för forskningen av den. 

Globala företag har hållit för öronen

Ulf har också ett stort intresse för globala handelsföretag och har länge följt IKEA. Det har handlat om strategier och hur konsumenter upplever IKEA på olika marknader. Nu planerar han en uppföljningsstudie av IKEA i Asien om hur marknadsstrategierna har ändrats över tid i exempelvis Kina. Flera globala etablerade företag har länge hållit för öronen vad gäller förändring kring multikanal men man kan se att de börjar satsa nu.

Trender just nu inom handelsforskning är hur konsumenter tänker kring att handla på nätet och förstå hur konsumenter fattar beslut i en multikanalvärld. Det finns ett behov av mer forskning kring hur man kopplar samman multikanal med nya affärsmodeller. 

En drivande aktör

Handeln är en betydelsefull aktör som driver marknader och konsumenter. Och Ulf tycker att det behövs ett större och kritiskt perspektiv på hur konsumenter konsumerar. Det gamla perspektivet ser på handeln mer som bara en kanal ut på en marknad som reagerar på behov. Genom att vidga perspektivet från mikro och fokus på exempelvis kanalval till ett större samhällsperspektiv om innovation och förändring i handeln kan vi förstå mer om vilken betydelse handeln har.