lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Javier Cenamor

Publicerad: 2022-03-03

När Javier Cenamor ska beskriva sin forskningsinriktning, gör han det med ett ord: plattformar. För oavsett om han riktar in sig på spelkonsoler, detaljhandel eller hälsovård så är det just plattformarna som han är intresserad av.

 

ÄR: Universitetslektor

PÅ: Ekonomihögskolan
 

Efter att ha studerat affärsorganisation vid Carlos III University och Complutense University of Madrid i sitt forna hemland Spanien, valde Javier Cenamor att flytta 400 mil norrut och lägga fram sin doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.
– Jag lockades dit för att jag märkte att forskare från deras universitet regelbundet publicerades i vetenskapliga tidskrifter, och att de samarbetade mycket med andra lärosäten, berättar Javier.
Efter ett tag tog han sig vidare inom den svenska akademiska världen, och sökte sig till Lunds universitet.
– Så fort jag kom hit fascinerades jag av hur stort universitetet är. Nu är jag inne på mitt femte år i Lund, men jag upptäcker fortfarande något nytt varje dag, och träffar nya människor. Det är verkligen givande!

När det gäller hans forskning, konstaterar Javier Cenamor att han är ”plattformskillen”.
– Jag ägnar mig åt och pratar om plattformar varje dag. Jag har rört inom vitt skilda ämnen, men det är alltid plattformar som är i fokus.
Begreppet plattform kan i och för sig ha lite olika innebörder beroende på bransch och sammanhang, men i de områden som Javier har intresserat sig för handlar det alltid om något som samlar tjänster eller produkter så att de blir tillgängliga för användare – det är en grund eller ett ekosystem.
– Det kan till exempel vara så att plattformar underlättar kopplingen mellan produkt och tjänst, som exempelvis en digital handelsplats, eller så är plattformen en nödvändig del av konsumtion, som i fallet inom spelindustrin. Där är det ett ömsesidigt beroende mellan spelkonsolen – plattformen – och själva spelen.
Inom starkt reglerade områden har det varit en begränsad användning av plattformar, till exempel inom hälso- och sjukvård.
– Det har funnits många hinder för att införa plattformar inom den sektorn, men nu har de äntligen börjat öppna dörrarna och den traditionella strategin har gradvis luckrats upp. Men visst finns det utmaningar där, eftersom transaktionerna är så mycket mer komplexa än inom exempelvis detaljhandeln.

Men oavsett område och mognadsgrad anser Javier Cenamor att nästa steg inom plattformsutvecklingen måste utgå från vilka funktioner som är mest relevanta.
– Det är lätt att bara mäta om till exempel en plattformsapp är nedladdad, men man tar sällan hänsyn till hur den används. Engagemang med användaren, till exempel, är något som skulle kunna vara mycket intressant inom både vård och detaljhandel. 
Inom hälso- och sjukvården är till exempel övningar eller innehåll som gör att patienten kan lära sig mer om sin sjukdom något som börjar bli ganska populärt när det gäller plattformsfunktioner, berättar han.
– Kanske kan denna typ av utbildningsinnehåll eller dessa praktiska funktioner också vara användbara inom detaljhandeln. Jag vet att det just nu exempelvis finns många olika projekt där man försöker införa artificiell intelligens och virtuell verklighet för att ge kunderna i detaljhandeln en mer individanpassad upplevelse när de interagerar med digitala plattformar.


Text: Peter Wiklund