lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Emma Samsioe

Publicerad: 2020-04-15

Konsumentbeteenden har alltid intresserat Emma Samsioe. Hon vill undersöka hur konsumenter, lär sig, agerar och skapar olika strategier. Det har bland annat lett henne till ”fast fashion”.

Emma Samsioe är postdoktor på Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap och affilierade forskare vid Centrum för handelsforskning

 

ÄR Postdoktor

AKTIV PÅ Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Efter att bland annat ha studerat kinesiska på plats i Kina och skrivit en tvärvetenskaplig masteruppsats inom Asienstudier, började Emma Samsioe arbeta med sin avhandling med fokus på ”fast fashion” 2011.

– Det var ett uppmärksammat fenomen då, när det blev tydligt hur modeindustrin snurrade på allt snabbare. Tidigare kunde det gå flera månader efter att nya trender lanserades från stora modehus innan den typen av plagg var tillgängliga för vanliga konsumenter, säger hon. Nu gick det istället lätt att få ”instant gratification” – direkt tillfredsställelse – eftersom det blev möjligt att se något på sociala medier och kunna handla det i princip i samma stund.

– De stora kedjorna lyckades hitta sätt att tillfredsställa de kunder som lägger stor vikt vid att hänga med i det senaste. När jag inledde mitt avhandlingsarbete växte de kedjorna – som H&M och Zara – snabbt. Utvecklingen intensifierades av hur sociala medier och influencers blev en allt större del av konsumenternas liv. Men det var ändå inte själva fenomenet med ”fast fashion” som Emma Samsioe främst var inriktad på.

– Jag har alltid intresserat mig för olika typer av konsumentbeteenden. Hur de lär sig, agerar och skapar olika strategier, säger hon. Hon djupintervjuade ett 30-tal unga kvinnor i åldrarna 20-35 år med ett enda stort intresse – kläder och mode.

– De här kvinnorna tillbringade mycket tid i butikerna och var väldigt systematiska i sin klädkonsumtion. De hade olika strategier kring hur de tog sig an det som var nyinkommet i butiken, och visste när leveranserna kom.

Dessa konsumenter var alltså betydligt mer hängivna än den genomsnittliga H&M-kunden.

– Det var intressant att se hur de som har ett starkt intresse för ”fast fashion”-konsumtion – med dess allt snabbare cykler – ägnar väldigt mycket tid åt sina klädköp. Dessutom blev det tydligt att det är viktigt för dem att det finns en utmaning, det vill säga att konsumtionen hänger ihop med prestation.

Under arbetet med avhandlingen blev hållbarhet en allt hetare fråga inom mode och konsumtion i allmänhet. Det är också något som Emma Samsioe har börjat arbeta med på olika sätt.

– Bland annat är hon med i kunskapsgruppen Affärsmodeller och konsumtion i Nationella plattformen för hållbart mode vid Högskolan i Borås. Där samlas aktörer som arbetar med hållbara textilier och hållbart mode, berättar Emma Samsioe.

Ett annat exempel på hennes intresse för hållbarhet är den debattartikel som hon skrev under senhösten 2019 tillsammans med forskarkollegan Christian Fuentes. Där vänder de sig mot den ”Black Friday-hysteri” som har växt fram i Sverige de senaste åren. De skriver: ”Konsumtionsdagar som Black Friday bidrar till att låga priser blir det nya normala. Det gynnar inte handlarna i det långa loppet. De får ju se sina marginaler minska. Black Friday skulle istället kunna vara ett tillfälle för handlare att visa att de står för hållbarhet.”

– Jag tycker att det är viktigt att belysa att man som handlare har en möjlighet att påverka och ifrågasätta. Man behöver inte nödvändigtvis bidra till hysterin, säger hon. För närvarande har hon en post-doc-tjänst med nästan uteslutande forskning, och har bland annat studerat fenomenet med hemlevererade matkassar.

– Flera av leverantörerna har marknadsfört sin tjänst med att det blir en mer hållbar konsumtion, men hur fungerar det? Och vad händer när matkassen blir en del av hushållens vardagsrutin kring mathållning? Den typen av frågor är intressanta att utforska. Hon har också ägnat sig åt den ökande användningen av så kallade ”Reko-ringar”.

– Det är ett sätt att få lokala, småskaliga producenter att nå ut och sälja direkt till konsumenter, utan mellanhänder. Principen kan vara att kunden beställer och sedan hämtar sina varor på en utlämningsplats en viss tid. 

Emma Samsioe är också inriktningsansvarig för kandidatprogrammet inom Retail management, och berättar att hon är mån om att låta studenterna ha kontinuerlig kontakt med näringslivet.

– Vi vill satsa på samverkan, med olika tillfällen där företag och studenter kan mötas. Det är viktigt att få praktiska exempel på vad som sker i näringslivet, och se hur vår forskning kan bidra till utveckling, säger hon.