lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

"Corona skyndar på det kontantlösa samhället"

Publicerad: 2020-05-20

Centrums Carin Rehncrona pekar på ett antal faktorer sompåverkar världens betalsystem.

Bild från jourbutik 26 mars 2020: Carin Rehncrona

”Corona skyndar på det kontantlösa samhället”, konstaterar Carin Rehncrona vid Centrum för handelsforskning i en Dagens Industri-artikel. Hon pekar på ett antal faktorer som gör att virusskräcken nu snabbt påverkar världens betalsystem och att vi väljer bort kontanter i större utsträckning.

Läs hela kommentaren på Centrum's webbsida.

 

Carin Rehncrona

Carin Rehncrona är en forskarstudent inom området tjänstevetenskap.

Läs mer om Carins forskning.