lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrums kommande seminarier och workshops

Publicerad: 2019-12-12

Tjuvkika på vad händer 2020

Photo by Estée Janssens on Unsplash

Runt påsk – v 17 – kommer Centrum för handelsforskning att arrangera ett capo på ett populärt seminarium kring Personalens roll i framtidens fysiska butik (arrangerades i Helsingborg 16/10). Denna gång är platsen Stockholm (mera exakt plats meddelas efter nyår) Deltar denna gång precis som förra gången gör Sofia Valentin och hon pratar om ”Kundmötet och de nya kunderna. Om att tänka förbi standardiserade kund och säljmöten” Sofia Valentin är internationellt verksam kring kundupplevelse & grundare av CX First som arbetat med stora internationella detaljhandelskedjor kring kund och säljmöte i fysisk butik. Sofia kommer att visa analyser och resultat från projekt som visar på skillnader mellan olika behov (hos kunder) samt hur dessa kan mötas upp i form av utformning av butiker samt arbetsprocesser för personal. Deltar gör också forskarna Kristina Bäckström och Ulf Johansson (båda vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet) och de kommer att berätta om preliminära resultat från ett forskningsprojekt där de studerar fem svenska personalens roll vid kundmöte i detaljhandelsföretag. Dessutom kommer två företag att dela sina erfarenheter av att jobba med kundmötet och personalen

I mars/april 2020 kommer Centrum för handelsforskning att arrangera ett workshop kring Framtidens handelsformer. Under denna workshop kommer vi att utforska möjliga utvecklingsvägar för handeln framöver – och konsekvenser för centrala delar i verksamheten som logistik, affärsmodell, kundupplevelser etc. Leder seminariet gör Daniel Hellström (förpackningslogistik vid LTH) och Ulf Johansson (företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund)

I oktober 2020 kommer Centrum för handelsforskning att arrangera ett workshop kring Framtidens konsument. Under denna workshop kommer vi att utforska hur den framtida konsumenten kommer att se ut, vad blir viktigt för hen och vad innebär det för handeln. Leder seminariet gör Kristina Bäckström (institutionen för service management, Campus Helsingborg) och Carys Egan Wyer (företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund).

Vi återkommer med mer info inom kort.