lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar - Ingvar Kamprad och IKEA

Publicerad: 2018-01-30

Det finns få som planerat mer noggrant för sin egen död än Ingvar Kamprad.

Jag har själv ingen relation till personen Ingvar Kamprad – jag hade ett möte med honom bokat i Älmhult 2006 som blev inställt, det var det närmast jag kom – men som forskare har jag haft en relation till hans skapelse - IKEA - sedan slutet av 1990-talet. Den relationen har genomgående varit ganska enkel och god; IKEA har ur många perspektiv varit en föregångare när det gäller att initiera forskning och släppa in forskare i sin organisation. Så är det i långt ifrån alla detaljhandelsföretag i Sverige. IKEA har som alla stora företag både bra och dåliga sidor. Bra sidor handlar naturligtvis om skapande av arbetstillfällen och skapandet och omformandet av en hel bransch, inte bara i Sverige utan runt om i hela världen. Dåliga sidor handlar bl.a. om miljöpåverkan, bidragandet till en slit-och-släng filosofi, och tuffa villkor för leverantörer.

Det är ju ganska naturligt att fråga sig om IKEA överlever Ingvar Kamprads död. Många har envisats med att vilja se hans inflytande i IKEA koncernen som avgörande ännu idag. Jag tror inte att det har varit så speciellt stort de senaste åren men klart är ju att hans gestalt har haft en betydelse för många medarbetare i vardagen. Det är mer än vad många andra stora organisationer kan säga. Men är hans livsverk säkrat för framtiden? Det är ju en fråga som måste plåga många egenföretagare. Även om Kamprad passade på att påverka emellanåt i sin roll som seniorrådgivare, så är det 30 år sedan han lämnade över det exekutiva ledarskapet. Och med skickliga personer i sin närhet har han lyckats med att lämna ifrån sig ett IKEA förhållandevis oberoende ifrån allt annat än tanken att föra IKEA’s unika koncept vidare in i framtiden, uppburet av de värderingar och det grundläggande syfte som han själv formulerat. Vad som är viktigt inom IKEA formulerades i ’En möbelhandlares testamente’ redan i mitten på 1970-talet. Det finns få som planerat mer noggrant för sin egen död än Ingvar Kamprad.

The testament of a furniture dealer

Det är en sak att bygga upp en verksamhet i en viss tidsålder, en annan sak att klara det man brukar kalla paradigmskiften, alltså skeden under vilka grundvalarna för en verksamhet förändras. Sådana tider är det nu för många företag, inte minst i detaljhandelsbranschen. Här är tidens största modeord en av de pådrivande faktorerna; digitalisering. Men också globalisering och kulturella förändringar skapar nya förutsättningar. IKEA har byggt sina enorma framgångar på ett antal faktorer. Affärsmodellen bygger på globala inköp, utvecklat samarbete med leverantörer världen över, de effektivaste säljmaskinerna man kan tänka sig (de blå gula varuhuset) och en filosofi som handlar om låga kostnader och låga priser där grunden är att IKEA gör sin del och vi kunder måste göra vår del (transportera de platta paketen hem, montera ihop dem etc). Enkelt och otroligt komplicerat på en gång. Och vilken framgångsmaskin! Allt detta underhålls av ett antal organisationer med sinnrika kopplingar; IKEA Group, Inter Ikea Systems etc. Men håller detta bygge för en multikanalsvärld där det inte är lika självklart att transportera sig till de blå gula varuhuset, där kunden kan sitta hemma och välja och vraka ur ett allt större utbud, där plattformstjänster som Amazon och Alibaba på ett digitalt effektivt sätt knyter samman köpare och säljare. Kan IKEA vara lika framgångsrikt i den världen som i ’gamla’ världen? 

Jag kände som framgick ovan inte Ingvar Kamprad men jag känner stor respekt för en stor entreprenör – och också medmänsklig sorg inför en medmänniska som gått ur tiden. Jag påminns om John Donnes dikt;

 

Ingen människa är en ö,
hel och fullständig i sig själv: varje människa är ett stycke av fastlandet,
en del av det hela;
sköljes en jordklump bort av havet, varder Europa i samma mån mindre,
såsom ock en udde i havet bleve, såsom ock ett jordagods
tillhörande dina vänner eller dig själv;
varje människas död förminskar mig, ty jag är innesluten i mänskligheten
och sänd för den skull aldrig bud
och fråga för vem klockan klämtar: den klämtar för Dig.

 

Må Ingvar vila i frid
Ulf Johansson Professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.​​​​​​​