lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar - Detaljhandeln i den perfekta stormen

Publicerad: 2022-06-27

Att det blåser kring detaljhandeln är ingen ny erfarenhet. Är det inte ngn skandal med varor som märkes om med längre hållbarhet, så är det olidliga förhållanden i (ofta asiatiska) fabriker som tillverkar för handeln – eller så är det kritik av bristande anpassning till hållbarhetsnormer i tillverkning, försäljning och logistik. Sällan har dock – vad jag kan minnas – de stormar som blåst varit så nära en ’perfekt storm’ som de är nu.

Under ett seminarium om resiliens i försörjningskedjor för några veckan sedan stod det klart att det blåser från alla håll. Denna gång är inte allt handelns ’fel’ utan det är också andra mera svårpåverkade krafter som skapar det ’oväder’ som råder. De geo-politiska stormarna som kriget i Ukraina ligger utanför handelns kontroll men okänsligheten för det geo-politiska har lett till att försörjningskedjorna – av kostnadsskäl – inte sällan kommit att omfatta både Ukraina och Vitryssland. Kanske blir det så framöver att även geo-politiska överväganden kommer att finnas med när man väger fördelar och nackdelar med var man köper produkter ifrån. Kanske gäller inte bara pris framöver utan också andra dimensioner.

Den perfekta stormen gäller såväl tillgångssidan som efterfrågesidan. Vad gäller det förra har jag nämnt det geo-politiska ovan, men man kan här också tillägga post-pandemi problem med att skapa tillräcklig tillgång inom en rad områden. I slutändan blir en ’storm’ kring tillgång kritisk eftersom butiker som inte kan sälja produkter till rätt pris snabbt blir utkonkurrerade. På efterfrågesidan ser vi framför oss en minskande disponibel inkomst, där inflationen äter om löneökningar och lite till. Och vad gäller de pengar som finns kvar tar bostad (med högre räntor), ökade drivmedelskostnader (transporter) och ökade kostnader för livsmedel en ökad del. Mindre blir då över till konsumtion för icke-nödvändiga tjänster och produkter – och då har vi en ’storm’ också på efterfrågasidan med minskad efterfrågan.

Som sagt, allt i den perfekta stormen är inte handelns eget fel, här finns saker som varit omöjliga att förutsäga. Samtidigt finns det i ovan – tex globala försörjningskedjor som kräver perfekt fungerande transporter och minimala störningar – glädjekalkyler som man nu får betala dyrt för. Minst av allt har det funnits en tanke på risk och en tanke på hållbarhet i termer av resiliens. Det skall bli intressant att se om det med den perfekta stormen också kommer ett lärande som handlar om att bygga upp mindre sårbara försörjningskedjor där fokus inte är priset utan trygghet, mindre risk och ett större fokus på hållbarhet. Ibland kan det ju vara så att kommersiella företag behöver en rejäl knuff innan man inser att det inte handlar om att maximera en vinst under osäkerhet, för då kanske kunderna försvinner när tillförlitligheten minskar.

Professor Ulf Johansson
Föreståndare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.