lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

4.9 miljoner från Vinnova

Publicerad: 2015-10-08

Forskningsprojekt om paketautomater i stad och glesbygd.

VINNOVA finansierar nu projekt som ska hjälpa Sverige nå sina miljömål. 4,9 miljoner tilldelas ett av Förpackningslogistiks projekt ”Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter”. Projektledare är Klas Hjort som är knuten till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Läs mer om projektetet här.