lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Personalens roll i framtidens fysiska butik

Seminarium

Under en halvdag kommer vi att få lite olika perspektiv på hur servicemötet i butiken förändras.

Den fysiska butiken är föremål för omfattande förändring. Dagens kunder ställer alltmer avancerade krav på butikens erbjudande, där digitalisering och mobilanpassade lösningar blir allt mer centralt. Servicemötet i butiken är i förändring och butikspersonalen står inför betydande utmaningar. Den 16/10 anordnar Centrum för handelsforskning ett seminarium som är inriktat på de utmaningar som handelsorganisationer möter idag – och de möjliga lösningar som finns. Under en halvdag får vi lyssna till inspirerande inspel från såväl forskare som kunniga praktiker. 

 

Lokal: Mindpark, Bredgatan 11, 252 25 Helsingborg.

Sal: Auditoriet (observera rumändringen)

 

Preliminärt program:

8.30 - 9.00 Fika och mingel

9.00 - 9.10 Välkommen

9.10 - 9.50 Personalens roll i den fysiska butiken: Utmaningar och möjligheter
Kristina Bäckström och Ulf Johansson, Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet berättar om preliminära resultat från ett forskningsprojekt där de studerar fem svenska personalens roll vid kundmöte i detaljhandelsföretag

9.50 - 10.30 Kundmötet och de nya kunderna. Om att tänka förbi standardiserade kund och säljmöten
Sofia Valentin, internationellt verksam kundupplevelse & grundare av CX First som arbetat med stora internationella detaljhandelskedjor kring kund och säljmöte i fysisk butik. Sofia kommer visa analyser och resultat från projekt som visar på skillnader mellan olika behov (hos kundere) samt hur dessa kan mötas upp i form av utformning av butiker samt arbetsprocesser för personal.

10.30 - 10.40 Kaffe 

10.40-11.20 Clas Ohlson - Strävan efter en kundupplevelse i Världsklass
Björn C Nilsson, ansvarig för customer interaction hos Clas Ohlson berättar om hemmafixarkedjans Säljcoachprogram samt arbetet med att väva ihop de olika säljkanalerna i en sammanhängande kundupplevelse.

11.20 - 12.00 Coop Sverige – att jobba med säljmöte inom dagligvaruhandel
Christine Jacobsson, Chef HR Kompetens-, Ledarförsörjning och Coopskolan

12.00 Avslutning med mingellunch

 

Anmäl dig


Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms).

 
16 oktober 2019
08:30–13:00

Kontakt

Carys Egan-Wyer

info@handel.lu.se