lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framtidsvecka: Genombrott för antikonsumism - ambivalensens potential för ett hållbart samhälle

Seminarium

Är det bättre att åka tåg till Prag än charter till Mallorca? Eller köpa en ny elbil och skrota den gamla? Hur mycket påverkar egentligen mina vardagsbeslut klimatet? I detta samtal diskuterar forskare sambandet mellan hållbar konsumtion och modern livsstil. Går det alls ihop?

 

Det är inte bara svårt att ha en hållbar livsstil, det är också svårt att veta vad en sådan livsstil innebär.  I varierande grad är målen för hållbar utveckling oförenliga med det moderna livet, vilket medför en ambivalens i beslutsfattandet gällande den egna vardagskonsumtionen. 

I det här samtalet diskuterar våra forskare hur det moderna livet går ihop med en minskad miljöpåverkan. Samtalet kretsar kring krockar mellan olika värdegrunder och hur vi kan ta oss fram i snåriga val när det gäller hållbar konsumtion av resmål, produkter och tjänster. 

Hur kan vi tänka kring den konflikt som uppstår i oss själva när vi å ena sidan behöver klicka hem en ny tröja eller göra en jobbresa men å andra sidan vill minska vårt klimatavtryck?
 

Medverkande:

Carys Egan-Wyer, fil dr i företagsekonomi, Centrum för handeslforskning vid Lunds universitet

Henrik Andersson, fil dr i filosofi, Filosofiska Institutionen, Lunds universitet

Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet

Lena Lövendahl och Stig Broqvist, Jordens vänner 

Det här samtalet vänder sig till dig som är allmänt intresserad av konsumtion och hållbarhet. Det vänder sig också till yrkesverksamma inom exempelvis detaljhandel liksom personer som arbetar med turism-och destinationsutveckling.
 

ANMÄLAN

Samtalet sker på E7, Campus Helsingborg och online.

Du som vill delta fysiskt behöver föranmäla dig, vilket du gör här - confetti.events

Du som vill delta digitalt följer evenemanget online via Zoom genom denna länk - zoom.lu.se


Framtidsveckan
Evenemanget är en del av Framtidsveckan 18-24 oktober 2021 vid Lunds universitet. Se hela veckans program här – lu.se/framtidsveckan.


Coronarelaterad information
I dessa tider värnar vi speciellt om alla deltagares säkerhet och hälsa och Framtidsveckan följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer. Evenemang, lokaler och logistik under veckan kommer att ta hänsyn till uppsatta coronarekommendationer. Vi uppmanar alla som känner minsta symptom på förkylning eller annan sjukdom att stanna hemma.

 
18 oktober 2021
14:00–15:00

Kontakt

sanna.trygg@ch.lu.se