lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framtidens fysiska butik

CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING

Förändring och utveckling av den fysiska butiken – en workshopserie om digitalisering, upplevelser och hållbarhet

Under 2017 anordnar Centrum för handelsforskning tre workshops kring framtidens butik med tre olika teman; digitalisering, upplevelser och hållbarhet. 

Här hittar du information om och resurser från workshoparna.

Digitalisering workshop

Den första av tre workshops hölls den 29 maj i Gamla Biskopshuset i Lund.
Temat var digitalisering. Läs Ulf Johanssons rapport om workshopen.

Medverkande:

Ladda ner sammanfattande tankar och reflektioner från 29/5 2017 (PDF) 
Oservera: anteckningar är att betrakta som ett arbetsmaterial och skall inte spridas vidare eller citeras.

Upplevelser workshop

Den andra workshop i serien hölls den 25 september i World Trade Centre i Stockholm. Teman var upplevelser. Läs Ulf Johanssons rapport om workshopen.

Medverkande:

Ladda ner sammanfattande tankar och reflektioner från 25/9 2017 (PDF) 
Oservera: anteckningar är att betrakta som ett arbetsmaterial och skall inte spridas vidare eller citeras.

Hållbarhet workshop

Den tredje och sista workshop i serien hölls den 20 november i Mindpark, Helsingborg. Teman var hållbarhet. Läs Jens Hultmans rapport om workshopen.

Medverkande:

En sammanfattning av tanker och reflektioner från workshopen följer inom kort.