lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Uppsatser i samverkan

Centrum för handelsforskning

"en varaktig samlingspunkt för kunskapsöverföring mellan akademi och handel."

De allra flesta studenter på Lunds universitet avslutar sina studier med ett större självständigt arbete. Dessa arbeten kallas ibland ex-jobb och ibland uppsatser. Vid samtliga tre enheter som är knutna till Centrum för handelsforskning (Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg) uppmanas studenterna att skriva praktiskt förankrade uppsatser och samverkan med näringsliv och praktik uppmuntras.

 

Här är två exempel på uppsatser från Ekonomihögskolan i Lund och masterprogrammet i Marketing med länkar till sammanfattning.

Uppsatsen Consumer Decision-Making of Slow Moving Consumer Goods in the Age of Multi- channels av studenterna Ann-Charlotte Ewerhard and Karel Sisovsky.

Uppsatsen Barriers of organic food purchase: Segmentation of young consumers av studenterna Roxana Alitei & Jennefer Ontiveros Ordinola.