lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Retail practice leaders group

Centrum för handelsforskning

Som stöd för centrats arbete har en referensgrupp med experter och representanter för näringsliv och offentlig sektor skapats - gruppen sammanträder ett par gånger om året.

Carin Blom, PostNord

Henrik Blomsterberg, Blomsterbergs möbler

Johan Emanuelsson, Malmö Stad

Jan Höjman, Tailor Store Sweden

Johan Lidenmark, Intersport

Martin Moström, Retail House

Ulrika Nordström, Väla shopping center

Michael Palmqvist, IKEA group

Anna Karin Tottie, ICA

Lazl Varga, Gents

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se


Klas Hjort
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 4041
klas.hjort@plog.lth.se


Emma Samsioe
Postdoktor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 67
emma.samsioe@ism.lu.se