lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrets finansiärer

Centrum för handelsforskning

Hakon Swenson Stiftelsen

Driften av Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet stöds huvudsak av Hakon Swenson Stiftelsen. Hakon Swenson Stiftelsen startades våren 2007 med syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet. Stiftare är ICA-handlarnas Förbund, en ideell förening för ICA-handlare i Sverige. Stiftelsen beslut att finansiera stödja Centrum för Handelsforskning inleddes 2018 och under sommaren 2019 togs beslut att även finansiera centrats verksamhet under 2020.
 
Läs mer om Hakon Swenson Stiftelsen.

 

Handelsrådet

Utvecklingen av ett centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet har möjliggjorts genom en långsiktig finansiering av Handelsrådet som sträckte sig över åren 2014-2018. Beslutet att välja Lunds universitet som partner i satsningen på ett excellenscentrum klubbades efter en utvärdering av ansökningar från ett flertal svenska lärosäten. Handelsrådet är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning med syfte att stärka och utveckla handelsnäringen.
 
Läs mer om Handelsrådet.

Kontakt

Handelsrådet

Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Telefon: 010 - 471 85 46

www.handelsradet.nu
 

Hakon Swenson Stiftelsen

Kolonnvägen 18
169 71 Solna
Telefon: 08 – 555 55 55

hakonswensonstiftelsen.se