lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum på Youtube

Centrum för handelsforskning

Under året kommer vi att börja arbeta med att publicera forskningspresentationer och inspelade föreläsningar.

Framtidens lager inom handel

Future Themes in Consumption #1 - Sustainability

Digital handel inom vård och omsorgsverksamheter

Morning talks: Circular business – trendy buzzword or consumption of the future?

International Retail Research: AI and Advanced Analytics

Hur ser framtidens butikformat ut?

Personalens roll i framtidens fysiska butik

Research seminar on future consumption

Research seminar on future retail forms

Utmaningar för handeln – från corona och in i framtiden

Är det rimligt att satsa på det personliga kundmötet i den fysiska butiken?

Forskarfrukost: Framtidens Butik

Framtidens butik: Digitalisering

Forskning om konsumentreturer

Ulf Johansson om den digitala Shoppern

Shopstop och alternativa handelsplatser

Jonathan Reynolds on Retail Destination

Cecilia Fredriksson och Ida de Wit Sandström - Á la Mode på Bokmässan 2016

Johan Anselmsson on Retail Destination

Annika Olsson - förpackningens roll i handelns varuflöde

Ulf Johansson om Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Christian Fuentes - hur ny teknik förändrar handeln

Föreläsning av Renée Anderson INDISKA

Föreläsning av Prof Stephen Brammer

Föreläsning av Martin Hansson IKEA

Forskningspresentation - Eyetrackning

Forskningspresentation - Branding

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se


Klas Hjort
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 4041
klas.hjort@plog.lth.se


Emma Samsioe
Postdoktor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 67
emma.samsioe@ism.lu.se