lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum på Youtube

Centrum för handelsforskning

Under året kommer vi att börja arbeta med att publicera forskningspresentationer och inspelade föreläsningar.

Forskarfrukost: Framtidens Butik

Framtidens butik: Digitalisering

Forskning om konsumentreturer

Ulf Johansson om den digitala Shoppern

Shopstop och alternativa handelsplatser

Jonathan Reynolds on Retail Destination

Cecilia Fredriksson och Ida de Wit Sandström - Á la Mode på Bokmässan 2016

Johan Anselmsson on Retail Destination

Annika Olsson - förpackningens roll i handelns varuflöde

Ulf Johansson om Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Christian Fuentes - hur ny teknik förändrar handeln

Föreläsning av Renée Anderson INDISKA

Föreläsning av Prof Stephen Brammer

Föreläsning av Martin Hansson IKEA

Forskningspresentation - Eyetrackning

Forskningspresentation - Branding

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: +46 705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Cecilia Fredriksson
Professor, ISM Campus Helsingborg

Telefon: 042-35 66 42
cecilia.fredriksson@ism.lu.se


Annika Olsson
Professor, LTH

Telefon: 046-222 97 34
annika.olsson@plog.lth.se


Jens Hultman
Docent, Företagsekonomiska institutionen, Centrumkoordinator

Telefon: 046-222 4775
jens.hultman@fek.lu.se