lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum på Youtube

Centrum för handelsforskning

Under året kommer vi att börja arbeta med att publicera forskningspresentationer och inspelade föreläsningar.

Forskning om konsumentreturer

Ulf Johansson om den digitala Shoppern

Shopstop och alternativa handelsplatser

Jonathan Reynolds on Retail Destination

Cecilia Fredriksson och Ida de Wit Sandström - Á la Mode på Bokmässan 2016

Johan Anselmsson on Retail Destination

Annika Olsson - förpackningens roll i handelns varuflöde

Ulf Johansson om Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Christian Fuentes - hur ny teknik förändrar handeln

Föreläsning av Renée Anderson INDISKA

Föreläsning av Prof Stephen Brammer

Föreläsning av Martin Hansson IKEA

Forskningspresentation - Eyetrackning

Forskningspresentation - Branding

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: +46 705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Cecilia Fredriksson
Professor, ISM Campus Helsingborg

Telefon: 042-35 66 42
cecilia.fredriksson@ism.lu.se


Annika Olsson
Professor, LTH

Telefon: 046-222 97 34
annika.olsson@plog.lth.se


Jens Hultman
Docent, Företagsekonomiska institutionen, Centrumkoordinator

Telefon: 046-222 4775
jens.hultman@fek.lu.se