lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrets finansiärer

Centrum för handelsforskning

Utvecklingen av ett Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet har möjliggjorts genom en långsiktig finansiering av Handelsrådet som sträckte sig över åren 2014-2018. Beslutet att välja Lunds universitet som partner i satsningen på ett excellenscentrum klubbades efter en utvärdering av ansökningar från ett flertal svenska lärosäten. Handelsrådet är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning med syfte att stärka och utveckla handelsnäringen. 

Under 2019 hade vi en finansiering på cirka 2,5 miljoner kr per år från Handelsrådet, Hakon Swenson stiftelsen och Lunds universitet. Den använde vi för att arrangera forsknings- seminarier och workshops samt för att stötta nätverkande och ansökningar om forskningsmedel kring handel.

Kontakt

Handelsrådet

Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Telefon: 010 - 471 85 46

www.handelsradet.nu
 

Hakon Swenson Stiftelsen

Kolonnvägen 18
169 71 Solna
Telefon: 08 – 555 55 55

hakonswensonstiftelsen.se