lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Workshop kring shopping, upplevelse och plats

Publicerad: 2014-04-24

Fredag den 25 april arrangerar Handel Helsingborg workshopen "Shopping, upplevelse och plats - lär känna din besökare!". På workshopen står aktuell handelsforskning på agendan, och projektgruppens forskare presenterar det senaste från pågående handelsforskning.

Handel Helsingborg är ett flervetenskapligt projekt vars syfte är att bidra till en djupare förståelse för konsumenters shopping i olika typer av butiksformat och härigenom kartlägga möjligheter och utmaningar för detaljhandelsföretag i Helsingborgsregionen. Handel Helsingborg samverkar med Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Fredagen den 25 april arrangerar Handel Helsingborg workshopen "Shopping, upplevelse och plats - lär känna din besökare!". På workshopen står aktuell handelsforskning på agendan, och projektgruppens forskare presenterar det senaste från pågående handelsforskning. De belyser rådande konsumenttrender med fokus på de möjligheter och utmaningar som dessa rymmer föraktörer inom kommun, handel och fastighetsbransch i regionen. Deltagare från åtta kommuner får  sedan möjlighet att diskutera framtidens handelsfrågor.

Läs mer på Handel Helsingborgs webbplats.