lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Välbesökt tvärvetenskaplig workshop om mode

Publicerad: 2016-09-23

Många besökare kom till Centrum för handelsforsknings workshop om mode och handel på Ekonomihögskolan

Hur handlar vi, hur lever vi och hur tänker vi mode? Centrum för handelsforskning, som samlar flera olika discipliner vid Lunds universitet, lockade många besökare till sin workshop på detta ämne. Hundratalet deltagare fick vara med om bokrelease, mingel och spännande föredrag i Crafoordsalen på Ekonomihögskolan.

– Modets paradox är att alla ska vara unika och individuella, men i slutändan går vi ändå runt och ser likadana ut, konstaterade Ida de Wit Sandström som tillsammans med Cecilia Fredriksson är redaktör bakom boken À LA MODE – mode mellan konst, kultur och kommers.

Boken är en tvärvetenskaplig antologi som ges ut av Makadam förlag i samarbete med Centrum för Öresundsstudier. Centrum för handelsforskning drivs gemensamt av Ekonomihögskolan, LTH och Campus Helsingborg. Såväl boken som workshopen gav besökarna en inblick i modeforskningen och en mängd konkreta exempel på hur modehandelns utmaningar och möjligheter.

Ida de Wit Sandström och Cecilia Fredriksson har varit redaktörer för antologin À la mode som presenteras på en workshop på Ekonomihögskolan.Ida de Wit Sandströms avhandlingsarbete handlar om livsstilsbutiker och i sitt föredrag berörde hon bland annat handelns entreprenörskap, och skapandet av så kallade livsstilsbutiker. Om detta berättade hon en del på workshopen. En annan av de bidragande till antologins sjutton kapitel var socialantropologen Hanna Wittrock, som talade om shopping och sociala relationer på facebook, där det finns grupper för exempelvis lyxloppis.
– Det var väldigt lätt att bli helt uppslukad av aktiviteten i en sådan grupp. En av medlemmarna i facebookgruppen formulerade det såhär: ”Jag ser alla mina inköp som en investering i mitt välmående”. Det är någonting med snabbheten, känslan av att vara den som först skriver ”Köper!” som är väldigt kraftfullt. Shopping på facebook är ett bra exempel på kollaborativ ekonomi. Det handlar inte om själva smycket, utan om att bli sammanbunden socialt. Det känns roligt och meningsfullt och handlar om att vara en del av communities, om hållbarhet och sociala relationer.

Philip Warkander, modevetare och etnolog, fick uppdraget av en reklambyrå att göra intervjuer med kvinnor från Åhléns kundklubb – för att ta reda på vad som hindrar äldre kvinnor från att klä sig som de ville. Känner de sig fria att göra det? Eller finns det plagg med åldersgränser?
– Jag hittade mönster om ålder och åldrande som jag tyckte var väldigt spännande. Många av de intervjuade ville undvika kläder som drog uppmärksamhet till deras kroppar. Huden och kroppens svagheter var sådant de hellre ville dölja. Responsen som sedan kom på kampanjen var överväldigande fin.

Centrum för handelsforsknings ordförande Cecilia Fredriksson, professor i etnologi, avslutade förmiddagspasset. Hennes föredrag handlade om antikonsumism – att sluta shoppa, avprogrammera, trendvägra. Hon nämnde fenomen som Four Fit Challenge, en utmaning på sociala medier där deltagare uppmanades att använda bara fyra plagg på en vecka.
– Alternativ konsumism och prylbantning – är det en ny statusmarkör? frågade hon.

Modeforskarna Matteo Montecchi och Ana Roncha från London College of Fashion avslutade Centrum för handelsforsknings workshop på Ekonomihögskolan.

Modeforskarna Matteo Montecchi och Ana Roncha från London College of Fashion avslutade Centrum för handelsforsknings workshop på Ekonomihögskolan.

Efter lunch fortsatte workshopen med två inbjudna föredragshållare från Storbritannien och London College of Fashion. Matteo Montecchi pratade om det nya landskapet för modehandel, och det övergripande temat var hur det fysiska blandas med det digitala i framtidens modehandel. Hur kommer digitaliseringen att förändra kundens beteende? På temat digitalisering pratade Matteo Montecchi om bland annat förändrat kundbeteende, förändrade affärsmodeller och nya produkter och tjänster i kölvattnet av en ökad digitalisering. Hans beskrivning av det nya landskapet för modehandel gav praktiker en hel del att fundera på.
– Hur påverkas modehandeln av utvecklingen av allt smartare klädesplagg där den digitala tekniken möter modets marknad? frågade han sig.

Ana Roncha pratade om nya affärsmodeller i modehandeln som bland annat tar utgångspunkt i upplevelser och nya relationer och associationer.
– Vad är det som kommer att locka kunder till modehandeln i framtiden? Ana Roncha nämnde bland annat så kallade Transumers – kunder som handlar när de är på väg någonstans (consumers in transit) och om andra nya spännande trender inom modehandel med utgångspunkt i den brittiska modemarknaden.

Besökarna lämnade Lund med många nya intryck.
– Dagen gav en extra dimension med inblick och case från ledande marknader inom Mode och Retail av Ana Rocha och Matteo Montecchi från London College of Fashion, konstaderade Richard Sverkersten från AB Scandinavian Retail Centre som var en av dagens nöjda besökare.

Centrum för handelsforskning arrangerar regelbundet olika seminarier och workshops med relevans för handelns aktörer – håll därför koll på kalendariet!