lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Utvärderingen av Centrum för handelsforsknings fem första år

Publicerad: 2019-11-04

Under våren 2019 utvärderades Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet av vår huvudfinansiär Handelsrådet

2014 etablerades Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet med ett femårigt anslag om grundfinansiering (5 MSEK per år 2014-2018) från Handelsrådet.

Utvärderingen bselyser hur väl Centum presterat under sina fem första år, i relation till våra målsättningar. Man har även jämfört Centrum med andra liknande centrumbildningar.

Sammantaget bedömer utvärderarna att Centrum varit en framgångsrik satsning och i stort uppnått sina målsättningar. Några andra slutsatser från rapporten:

  • Till Centrum kopplade forskare har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar relaterade till handel under perioden och därmed haft stor påverkan inom det vetenskapliga området.
  • Att Centrums forskare flitigt publicerat handelsrelaterad forskning indikerar att man nått målet att bli en samlingspunkt för forskare med ett handelsintresse. 
  • Centret har arrangerat workshops och seminarier tillsammans med företag och andra organisationer som varit mycket uppskattade. 
  • Flera av centrets forskare har under åren genomfört en lång rad populärvetenskapliga presentationer. De har även haft god synlighet i media.
  • Centrum har ökat aktiviteten i digitala kanaler och konceptet ”Centrum kommenterar” har visat sig vara ett bra sätt att kommunicera med externa intressenter i aktuella frågor.
  • De populärvetenskapliga skrifterna bedömer utvärderarna som välskrivna och en del har fått stor spridning. 
  • Centret har arbetat multidisciplinärt vilket syns på de spridda publiceringsområdena.

Hela rapporten kan du ladda när som pdf