lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Uppskattat seminarium om handelstrender

Publicerad: 2015-10-05

Den 5 oktober genomförde Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet i samverkan med EFL ett trenspaningsseminarium kring detaljhandel.

Den 5 oktober genomförde Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet i samverkan med EFL ett trenspaningsseminarium kring detaljhandel. Utgångspunkten för seminariet var att fördjupa sig i utvecklingstendenser i handeln som just nu är heta i Europa, och som sannolikt kommer att prägla svenska konsumenters beteende framöver. De senaste åren har vi sett en allt tydligare tjänstefiering av handeln där såväl kontaktvägar till kund som erbjudande förändras.

Seminariet inleddes av Ulf Johansson och därefter följde en presentation där Catharina Aaröe, Katarina Liljenberg, Maria Rang och Per Welinder bjöd på en spektakulär show som tilltalade alla sinnen när de sammanfattade de senaste trenderna från London inom handel och konsumtion. Med bilder, ljud och en för evenemanget designat miljö illustrerade de sina insikter och en analys av handels- och konsumtionstrender i London. Salen, som normalt används för undervisning, såg inte ut som den brukar – den var utsmyckad med detaljer och produkter från den trendspaning som gjort starkast intryck i London – företaget Hunter Boots och deras ’flagship store’ på Regent Street. Katarina Liljenberg menar att de ville göra sin presentation till en upplevelse:

- Det viktigaste för oss när vi utformade seminariet var att hålla besökaren i fokus och vi funderade mycket kring vad vi ville att publiken skulle tänka, känna och tycka under och efter vår dragning. Vi ville skapa en upplevelse som skiljde sig från en traditionell föreläsning och få dem att uppleva vår berättelse, en fysisk upplevelse av delar av de trender vi presenterade genom att omvandla en del av den traditionella föreläsningssalen till den butik där vi påbörjade vår resa.

Trenderna som diskuterades var grupperade i sex olika tema och i presentationen varvades exempel, citat och bilder som man tagit med sig hem från London: The real deal,  Instoretelling, Show shopper, Dig-IT, The lojal family, och Better business.. De fyra presentatörerna tyckte att uppdraget var spännande och utmanande på samma gång:

- Att få möjligheten att åka till London med öppet sinne för att göra en trendspaning var otroligt roligt och utmanande. Det var oväntat svårt att frigöra sig från sina tankemönster och verkligen se det som sticker ut och särskiljer sig.

Seminariet var en uppföljare på förra årets lyckade seminarium om livsmedelstrender. I år var intresset dubblerat och salen var fylld till bristningsgränsen, totalt 85 gäster från handelsnäringen, akademi och andra intressenter. Efter den inledande presentationen tog Cecilia Fredriksson och Jens Hultman, båda verksamma vid Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet, vid för frågor och diskussion.

Viveka Bertilsson, och Elisabeth Mogensen från retailkonsultföretaget Kollo var två av besökarna.

- Vi tyckte att det mest intressanta och spännande för framtiden var det som handlade om Better Buisness. Att vi behöver förändra vårt sätt att konsumera är klart, men hur gör man det?

Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet planerar att även 2016 hålla ett liknande seminarium – håll utkik i vårt kalendarium.

Dokumentation från seminariet hittar du här!

Vill du veta mer? Hör av dig till Ulf Johansson.