lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Understanding Social Media Shopping

Publicerad: 2022-11-21

I fredags fick Doktorand Anna Spitzkat spika sin doktoravhandling, ”Understanding Social Media Shopping – Instagram and the reconfiguration of the practice of shopping”.

Anna ska försvara sin avhandling under disputationen den 9e december.

Avhandlingen undersöker hur sociala medier omformar shopping.

– Instagram, framför allt, är en av de plattformar som har gjort specifika designval för att kombinera det sociala och underhållande i den organiska, virtuella sociala medie-upplevelsen med shopping och konsumtion, säger Anna Spitzkat.

Genom att visa hur sociala medier bidrar till att sudda ut gränserna mellan tidigare definierade roller, visar avhandlingen på hur sociala medier beslutsamt bidrar till att shopping blir en väsentlig del av det vardagliga och triviala livet för en oftast ung och sociala medier-kunnig konsumentgrupp. Avhandlingen erbjuder nya insikter till förståelsen av nya, teknologidrivna konsumtionsvanor, och belyser en speciell grupp av konsumenter som har integrerat sociala medier i deras dagliga liv.

Fakultetsopponent vid disputationen är bitr. professor Mart Ots, Jönköping University.

 

Disputation

Disputationen äger rum den 9:e december på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg.

Kalenderevent för disputation.