lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Ulf Johansson talade på Logistik & Transport

Publicerad: 2016-12-01

Problemet med dagens affärsmodeller: fysisk plats skapar inga konkurrensfördelar.

Ulf Johansson höll två uppskattade presentationer på Svenska Mässan i Göteborg under Logistik och Transport konferensen 16-17/11.

Den första handlade om ’ Framtidens affärsmodeller inom handeln – logistiska utmaningar’. Fokus här var dagens (fysiska) plats fokuserade affärsmodeller som raderas ut av morgondagens internetbaserade affärsmodeller där (fysisk) plats inte längre ger konkurrensfördelar. Här finns det emellertid logistiska utmaningar för att realisera internet handelns potential och här levererar inte dagens logistikleverantörer i Sverige. Det saknas nya affärsmodeller och det mesta är baserat på en traditionell b2b logistiklösning, inte b2c lösningar till enskilda konsumenter. I det andra föredraget ’Framtidens affärsmodeller inom dagligvaruhandeln’ var fokus den långsamma utvecklingen av e-handel inom dagligvarusidan där lösningarna ännu inte finns på plats ens i tätbefolkade områden (från de dominerande och etablerade kedjorna). Utvecklingen här drivs ej av de traditionella aktörerna och affärsmodellerna domineras fortfarande av en vilja att konsumenterna skall besöka de fysiska butikerna. Detta kan skapa utrymme för aktörer som bygger sina affärsmodeller på andra resurser och är fria från de kostnader som de fysiska platserna utgör.

Framtidens affärsmodeller inom handeln

Dagligvaror och logistik