lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Tjugoårsjubileum för konferens om kvalitet 

Publicerad: 2017-08-23

På konferensen QMOD-ICQSS (conference on Quality and Service Sciences) presenterade Carin Rehncrona, doktorand vid centret sin artikel: Consumer value of new payment services – Using smartphones at the Point-of-Purchase.

Huvudresultatet kan sammanfattas med att unga konsumenter har ett medvetet säkerhetstänk samtidigt som de vill betala med en så liten ansträngning som möjligt. Vad gäller nya lösningar så som mobila betalningar upplever unga konsumenter att de tvingas använda dem då den sociala situationen kräver det. Konferensen som ägde rum i Helsingör, Danmark mellan den 5-7 augusti samlade mer än 150 forskare och experter från hela världen och från olika kunskapsområden men med den gemensamma tråden kvalitet. Temat för konferensen var ”Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution” och organiserades av professor Su Mi Dahlgaard-Park, Lunds universitet och Jens Dahlgaard från Linköpings universitet. Frågor som diskuterades under konferensen rörde i huvudsak: Vad är kvalitet i industrin 4.0? Och är de nuvarande modellerna tillräckliga för att mäta och förstå kvalitet? Utmaningar och möjligheter med kvalitet togs upp i förhållande till hållbarhet, värdegrundsfrågor, och skräddarsydda lösningar för den stora massan.

Läs med om konferensen