lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Tång och alger på marina marknader

Publicerad: 2020-05-25

Projektet ska utveckla ny kunskap om hur marina livsmedelsresurser kan skapa värde för konsumenten

Photo by Shane Stagner on Unsplash

Intresset för tång som mat ökar succesivt i Europa. Däremot är forskning om tång som livsmedelsingrediens fortfarande begränsad. Ett tvärvetenskapligt Formas-finansierat projekt mellan forskare från tre fakulteter vid Lunds universitet försöker ändra på det. Projektet fokuserar på tång som resurs, möjliga framställningsprocesser, skapandet av marknader för tångprodukter och konsumenters inställningar och attityder till tång som mat.

- Ett av målen är att utveckla ny kunskap om hur marina livsmedelsresurser kan skapa värde för konsumenten, berättar projektledare professor Cecilia Fredriksson som är affilierad med Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Hur förhåller sig olika konsumentgrupper till olika råvaror? Vad krävs för att nya livsmedel eller ingredienser ska nå en större marknad? Vad är av betydelse för konsumenten? Vi kommer att fråga om dina erfarenheter av tång och alger för att förstå hur "havsspagetti" kan interagera med mer traditionella måltider.

Du kan bidra genom att delta i en kort frågelista.

Ditt svar är anonymt och arkiveras på Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Ditt deltagande är frivilligt och frågor om projektet kan ställas till Cecilia Fredriksson.