lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Strategi för handelsforskning

Publicerad: 2015-04-15

Handelns Utvecklingsråd kommer under första halvåret 2015 utveckla en nationell strategi för handelsforskning.

Handeln är en central del i samhället och näringslivet och det finns därför ett behov av att utveckla en nationell Forsknings- och utvecklingsstrategi.Handelns Utvecklingsråd kommer under första halvåret 2015 utveckla en nationell strategi för handelsforskning. Projektet kommer att påbörjas under januari 2015 och beräknas vara färdigt sommaren 2015. Den 15 april sammankallades företrädare för ett antal svenska centrumbildningar med fokus på handelsforskning för att lämna synpunkter och diskutera arbetet. Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet företräddes av Jens Hultman.

Läs mer om arbetet här.