lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Stadskärnans Möjligheter och Utmaningar

Publicerad: 2018-12-07

En mycket givande workshop om stadskärnans möjligheter och utmaningar hölls i Lund i veckan.

Den 3 december arrangerade Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet tillsammans med Lunds Handelsförening en halvdag kring stadskärnans möjligheter och utmaningar. Med utgångspunkt från aktuell forskning på temat Retail Destination belyste centrets forskare relationen mellan handel och plats i dåtid och nutid, stadskärnan i sociala medier och hur stadskärnan kan främja hållbar matkonsumtion.

Ett 70-tal deltagare knöt nya kontakter och reflekterade tillsammans kring olika städers hårda och mjuka värden. Hur ser stadskärnans hållbara framtid ut och hur kan den marknadsföras?