lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Seminarium om hållbarhet i handeln

Publicerad: 2014-08-19

Nya forskningsresultat: Den hållbara handelns praktik och hållbara förpackningar

Forskningsresultat från två olika studier kring hållbarhet i handeln presenterades på centrets seminarium på Campus Helsingborg. Den ena om hållbarhetarbetets praktik i butiker, och den andra tog upp utmaningar i att navigera fram till en hållbar förpackningslösning.

Daniel Hellström om utmaningar i framtiden för hållbara förpackningar

Butikskedjans inkorporering av CSR-strategier i butik

Christian Fuentes, lektor i tjänstevetenskap, presenterade resultaten från ett forskningsprojekt kring hållbarhetsarbete i butik och hur butikskedjans CSR-strategier syns i kundmötet. Projektet har fokuserat på att förstå olika detaljhandlares praktik kring hållbarhetsarbete, bland annat genom att studera kunder och butikspersonal i tre olika butiksedjor, Åhléns, Boomerang och Myrorna. Projektet har genererat ett flertal artiklar i internationella tidskrifter (för vidare läsning se längst ned i artikeln).

Att hitta fram till den bästa och hållbara förpackningen

Daniel Hellström, docent i förpackningslogistik, presenterade resultaten från ett forskningsprojekt kring hållbara förpackningar. Förpackningen är en integrerad del av produkten och förpackningar spelar en viktig roll som "möjliggörare" i ett hållbart samhälle. Projektet har syftat till att finna nya grepp för att förbättra arbetet med förpackningar i detaljhandeln, bland annat genom att ta fram ett utvärderingssystem för att bättre kunna utvärdera och möta marknadens krav på framtidens förpackningar. En förpackning kan inte förbättras i en riktning utan att göra avkall på en annan. Därför har projektet landat i att ta fram ett navigeringsinstrument som hittar den bästa lösningen i förpackningslandskapet. Detta instrument, även kallat "kompassen" är under utveckling och kommer lanseras framöver i användarvänlig form.

Publicerade artiklar för vidare läsning:

Fuentes, C & Hagberg, J (2013) ”Socio-cultural Retailing: What can retail marketing learn from this interdisciplinary field?” in International Journal of Quality and Service Sciences 5(3), 290-308

Fuentes, C (2014), "Green Materialities: Marketing and the socio-material construction of green products," in Business Strategy and the Environment, (23)2, 106-115

Fuentes, C (Forthcoming 2014) ”Managing Green Complexities: Consumers’ strategies and techniques for greener shopping”, International Journal of Consumer Studies

Fuentes, C (Forthcoming 2014) ”Enacting Green Consumers: The case of the Scandinavian Preppies”, in Culture Unbound: Journal of Contemporary Cultural Research