lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Retail Trends - Customer Experience Workshop

Publicerad: 2018-03-12

Årets första workshop avhandlade kundupplevelsen med 80-talet forskare och företrädare för näringslivet.

Diskussion under ledning av trendforskaren Sofia Ulver

Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet anordnar ett flertal workshop varje år, och årets första workshop avhandlade kundupplevelsen med 80-talet forskare och företrädare för näringslivet som anmälda deltagare. Dagen började med fika och mingel, och Jens Hultman hälsade samtliga gäster välkomna till Ekonomihögskolan i Lund. Inbjudna talare var Shawn Roberts och Filip Åhman från företaget WorkShop samt Marcus McKinley och Maria Møllerskov Jonzon från IKEA Group.  

Shawn Roberts och Filip Åhman talade om teknikutvecklingens möjligheter i dagens handel där de menade att tekniken som en gimmick för att skapa upplevelse i butiken är inte längre tillräckligt utan att tekniken måste fylla ett syfte och bidra till saker som tillgänglighet och nytta. Digitaliseringen bidrar med mycket som kan kopplas till upplevelser, och kan se till att friktionspunkterna i kundresan minskar. 

Marcus McKinley och Maria Møllerskov Jonzon utgick ifrån de utmaningar som IKEA Group ställs inför gällande nya kundbeteende i spåren av digitalisering. För IKEA handlar det om att bibehålla relevansen i den fysiska handeln och bygga en integrerad upplevelse. IKEA:s nya applikation, där den tilltänkta Ikeamöbeln genom en mobilkamera kan ’provas ut’ hemma i vardagsrummet har fått mycket uppmärksamhet och ett exempel på hur den nya tekniken kan fylla ett syfte och bidra till en förbättrad kundupplevelse. 

Förmiddagen avslutades med en diskussion under ledning av trendforskaren Sofia Ulver, och sammanfattningsvis kan vi summera att kundupplevelsen är en kritisk aspekt för framtidens handel och kanske särskilt viktig i den fysiska handeln för att den inte ska tappa mark mot en allt mer tilltagande e-handel. 

Nästa workshop

17 maj 2018: 

Innovation i handeln