lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Retail Practice Leaders Group

Publicerad: 2021-10-21

Centrum för handelsforsknings retail practice leaders group möttes digitalt under retail week

Photo by Christina @wocintechchat.com on Unsplash

 

Temat för dagen var ”Kompetensutveckling inom handeln: Möjligheter och utmaningar”. Pernilla Derwik och Daniel Hellström presenterade resultat från ett pågående forskningsprojekt om informellt lärande, med fokus på frågor så som: Hur ser butikschefers lärande ut? Hur kan organisationen stödja deras lärande? Kristina Bäckström presenterade resultat från ett projekt om personalens roll i servicemötet, och riktade fokus på följande frågor: Hur ser kraven från dagens kunder ut och hur kan personalen hantera dessa? Hur ser möjligheterna till kompetensutveckling ut för butikspersonal?

Vid mötet fördes intressanta diskussioner om bland annat olika strategier och drivkrafter för lärande, betydelsen av informellt lärande, och hur mobila plattformar kan påverka medarbetares lärande.