lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Personal viktig när kunder köper hållbart

Publicerad: 2014-05-16

Cecilia Fredriksson har studerat hur personalen i varuhuskedjor ser på mötet med kunderna.

Professor Cecilia Fredriksson har i projektet ”Gröna butiker som skapar värden hos kunderna” studerat hur personalen i några hållbarhetsprofilerade varuhuskedjor ser på mötet med kunderna. Det finns ett ökat intresse för etik, ekologi och socialt ansvar hos många butikskedjor och då gäller det för butiken att kommunicera det. Läs hela intervjun i tidningen Handelsnytt.