lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Om Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet 2019 och framåt

Publicerad: 2019-01-07

Centrum för handelsforskning har funnits i fem år, finansierat av framförallt Handelsrådet. Under den tiden har vi dragit 1000-tals besökare till vår websida, 100-tals deltagare till våra workshops och seminarier, publicerat 100-tals artiklar riktade mot forskare och praktiker samt deltagit i media, i forskar- och praktikerkonferenser. I dagarna är forskningsrapporter från båda våra forskningsområden ”Retail destination” och ”Retail innovation” på väg att färdigställas. Under hösten publicerade vi tillsammans med Handelsrådet boken Framtidens fysiska butik, där 17 forskare och praktiker pekar ut framtiden för den fysiska butiken. Från 2019 växlar vi över från att själva direkt kunna finansiera forskning, till att via nätverkande skapa förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten kring handel både inom Lunds universitet men också i samverkan mellan Lunds universitet och andra lärosäten, i Sverige och utomlands. Även fortsättningsvis kommer Centrum för handelsforskning att arrangera forskarseminarier riktade mot forskare och workshops riktade mot praktiker. Vi kommer att förstärka vår nyhetsrapportering via ett nyhetsbrev, vi kommer också att skapa en fysisk närvaro för Centrum för handelsforskning  genom etablering av ett kontor på Campus Helsingborg, men fortsätter att vara ett forskningscentrum med tvärvetenskaplighet i fokus och närvaro på såväl Campus Helsingborg, Ekonomihögskolan som LTH. Styrgruppen för Centrum består alltjämt av Cecilia Fredriksson, Jens Hultman, Ulf Johansson och Annika Olsson, med Ulf Johansson som föreståndare. Vi kommer att arbeta vidare med affilierade forskare som grund för verksamheten. Handelsrådet fortsätter från 2019 att stödja Centrums verksamhet och vi hälsar också Hakon Swenson stiftelsen välkommen som finansiär av vår verksamhet.

Vi hoppas att du även fortsättningsvis vill vara engagerad i vår verksamhet och hälsar dig välkommen till ett spännande 2019! Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 

Ulf Johansson, föreståndare Centrum för handelsforskning

Kontakt

Ulf Johansson
Professor i marknadsföring och föreståndare för Centrum för handelsforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

E-post: ulf.johansson@fek.lu.se

Mer om Centrum för handelsforskning