lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Nya forskningsresultat publicerade

Publicerad: 2014-06-03

Johan Anselmsson, Ulf Johansson och Niklas Bondesson har publicerats i Journal of Product & Brand Management.

Föreståndaren för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet Professor Ulf Johansson har tillsammans med Johan Anselmsson och Niklas Bondesson fått en ny artikel publicerad i Journal of Product & Brand Management. Artikeln Brand image and customers’ willingness to pay a price premium for food brands handlar om vad som driver kundens betalningsvilja för konsumentförpackade livsmedel. Forskarna presenterar en modell för vad som driver konsumenters betalningsvilja. Resultaten visar bl.a. att vi inte är villiga att betala mycket mer för produkter med miljö- och rättvise associationer i relation till andra varumärken. Forskarna frågar sig vad som kännetecknar de produkter som man gärna betalar lite mer för och konstaterar att miljömärkning inte räcker. Läs den tankeväckande artikeln på Emerald eller kontakta Ulf Johansson.

En samlad förteckning över publikationer finner du här.