lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Ny doktorand på Centrum för Handelsforskning

Publicerad: 2016-09-01

Axel Welinder börjar som doktorand på Centrum för Handelsforskning den 1 september.

Axel Welinder är ny doktorand på Centrum för Handelsforskning från den 1 september. Axel har nyligen avslutat sina masterstudier på Ekonomihögskolan i Lund och kommer att arbeta med ett projekt som handlar om handelns hållbarhetskommunikation.