lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Nordic Retail and Wholesale Conference 2022

Publicerad: 2022-11-16

Förra veckan reste flera forskare från Centrum för handelsforskning till den åttonde forskningskonferensen NRWC i Tammerfors, Finland. 100-talet forskare presenterade runt 80 arbeten därav 10 utfördes av Centrets forskare.

Bild: Handelsrådet

Carin Rehncrona presenterade sin forskning om tjänster inom online-detaljhandel, Carys Egan-Wyer and Kristina Bäckström presenterade två artiklar om kundupplevelsen i nya butiksformat och hur den kan mer effektivt utvärderas, Emma Samsioe talade om cirkulära konsumenter och en artikel hon skriver tillsammans med Christian Fuentes, Cecilia Cassinger presenterade ny forskning om relationen mellan butiker och säkerhet, och Pernilla Derwik pratade om lärande i detaljhandeln. Det fanns också flera presentationer som handlade om logistik inom handel. John Olsson presenterade sin forskning om obevakad hemleverans och Yulia Vakulenko om kundupplevelsen kopplad till förpackning.  

Kristina Bäckström, Biträdande föreståndare på Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, förärades Best Paper Award för sin artikel New technology and in-store service encounters: An analysis of work experiences and coping behaviors among frontline employees. Grattis Kristina!

Nästa NRWC kommer att hållas i november 2024 vid Lunds universitets Campus Helsingborg och då står Centrum för handelsforskning för värdskapet. Vi ser fram emot.