lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Mobilen ger kunden kontroll

Publicerad: 2016-10-21

Anette Svingstedt presenterade forskning på frukostseminarium i Göteborg

Mobilen finns med överallt och förändrar i hög grad vårt vardagliga liv, så även vår shopping. Det var temat vid ett frukostseminarium i Göteborg. Idag går folk med näsan i mobilen både på gatan och i butiker vilket är något som handeln behöver vara medvetna om och förhålla sig till.

Frukostseminariet var en i en serie av seminarier som arrangeras av HUI Researchs och Handelsrådet och där arrangörerna vill utveckla och skapa ett kunskapsutbyte mellan handel och akademi. Anette Svingstedt är knuten till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Läs en längre beskrivning av seminariet på Handelsrådets webb.

Anette Svingstedt vid frukostseminariet om mobilen som finns med överallt och förändrar vårt liv. (Bild: Handelsrådet).